Papa mag niet vliegen

Voorwoord


Het weer verandert. Jongeren kunnen zich een elfstedentocht niet herinneren maar worden zich wel bewust van de zorgen daarover die bij de generatie vòòr hen leven. De boodschap van wetenschappers is voor de jeugd vaak nog onverstaanbaar, maar ouders, politici en docenten vertellen hen erover. Verhalen, die worden doorspekt met een schuldgevoel en een spijt van wat zij allemaal met het klimaat gedaan hebben. Er zijn ook andere geluiden van mensen met een totaal andere mening. Voor een aantal leiders is het de weg van de minste weerstand om de hen bekende technologie toe te blijven passen, ook al zijn die nog zo vervuilend. Door achterblijvende technische ontwikkelingen blijft er ook voor burgers niet veel anders over dan te gebruiken wat hen wordt aangeboden voor hun strijd om de welvaart waaraan zij zijn gewend.

Of die bewustwording van de jeugd over de veranderingen in het klimaat gaat leiden tot een revolte of ontwikkelingen van nieuwe technologie in combinatie met de invoering van prikkels om de oude technieken versneld uit te faseren of dat toekomstige generaties zich fysiek zullen gaan aanpassen aan de nieuwe omstandigheden zijn vragen waarop alleen de toekomst antwoord kan geven.

Sjaak ziet zich in zijn jonge leven al geconfronteerd met verhalen over klimaatveranderingen en wat er tegen gedaan zou moeten worden. Tegelijk ziet hij de onmogelijkheid ervan in zijn directe omgeving.

In ‘Papa, je mag niet vliegen’ wordt een aantal malen gerefereerd aan eerdere gebeurtenissen in het leven van Sjaak. Deze zijn terug te lezen in de afleveringen, die eerder zijn verschenen:

SdK 1 In goede handen – december 2013
SdK 2 Sjaaks nieuwe kans – april 2014
SdK 3 Een nieuw leven – december 2012
SdK 4 Sjaak de Kolck – maart 2013
SdK 5 Sjaaks moeizame start – december 2013
SdK 6 Sjaaks prille les – april 2014
SdK 7 Sjaaks kracht – december 2014
SdK 8 De verleiding – maart 2015
SdK 9 Het kerstdiner – december 2016
SdK 10 Bij de les blijven – maart 2016
SdK 11 Meike – december 2016
SdK 12 Cindy – april 2017
SdK 13 Sjaaks ontmoeting – december 2017
SdK 14 Fatima – maart 2018
SdK 15 De tijdtrap – december 2018

Ruud Macco
21 april 2019

Papa mag niet vliegen!


‘Wat zijn klimaatsep… klimaat s c e p … ‘ spelde Sjaak. Hij keek op van de krant waarop hij zijn leesvaardigheid oefende.

‘Klimaatsceptici staat daar, Sjaak.’ zei Don. ‘Dat zijn mensen die denken geen invloed te hebben op de veranderingen van het weer.’

‘Dat is wèl zo, hè pap. Juf Marjan zegt dat auto’s, boten en vliegtuigen de lucht vies maken en het weer veranderen.’

‘Ze heeft wel een beetje gelijk, denk ik. Alleen is er zoveel meer van invloed op het weer.’

‘Wat dan?’

‘Vulkanen, bijvoorbeeld en centrales om elektriciteit te maken en oorlogen.’

‘Oh. Maar dat zijn er niet zoveel als auto’s,’ zei Sjaak met diepe rimpels in zijn voorhoofd.

‘Vroeger, heel lang geleden, waren er geen auto’s of vliegtuigen,’ begon Don. ‘Boten hadden zeilen waardoor de wind ze vooruit kon blazen en mensen reisden per koets met paarden ervoor. De reizen duurden toen veel langer en mensen werden er vaak ziek van. Zeelui aten aan boord van hun schip bedorven eten, omdat ze geen koelkast of vriezer hadden en ze midden op zee geen vers eten konden kopen. En vulkanen, oorlogen en energiecentrales maken de lucht veel sneller vies dan een heleboel auto’s bij elkaar. En daar kunnen we niets aan doen, manneke.’
Lees verder Papa mag niet vliegen

De tijdtrap

Voorwoord


Sjaak heeft leren lezen en zijn wereld wordt gelijk veel groter. Maar hij blijkt nog lang niet klaar om al die berichten te begrijpen. Dat gebeurtenissen in het verleden tegen het licht worden gehouden van de huidige opvattingen, vult de kranten en de journaals. Alhoewel er talloze voorbeelden zijn in politiek, religie en zelfs kinderfeesten, lijkt dat veel mensen te ontgaan.

Dit verhaal over de belevenissen van Sjaak gaat erover om het verleden toch vooral met rust te laten en de blik te richten op de toekomst. Daarbij is de trap een symbool voor de weg in de tijd, zowel terug als vooruit.

Eerdere belevenissen van Sjaak de Kolck zijn te lezen in afleveringen, die op mijn website, www.rumac.nl zijn terug te vinden:

SdK 1 In Goede handen, 13 december 2011
SdK 2 Sjaak’s Nieuwe kans, 3 april 2012
SdK 3 Een nieuw leven, 24 december 2012
SdK 4 Sjaak de Kolck, 26 maart 2013
SdK 5 Sjaak’s moeizame start, 20 december 2013
SdK 6 Sjaak’s prille les, 18 april 2014
SdK 7 Sjaak’s kracht, 16 december 2014
SdK 8 De Verleiding, 25 maart 2015
SdK 9 Het Kerstdiner, 21 december 2015
SdK 10 Bij de les blijven, 25 maart 2016
SdK 11 Meike, 25 december 2016
SdK 12 Cindy, 16 april 2017
SdK 13 Sjaaks ontmoeting, 25 december 2017
SdK 14 Fatima, 1 april 2018

Ruud Macco
25 december 2018

De tijdtrap


‘Mam wat staat hier?’ vroeg Sjaak. Zijn vinger wees naar een woord in chocoladeletters in de krant.

Sjaak zit in groep 3, waar hij zijn leesvaardigheid in rap tempo heeft vergroot. De herkenning van woorden is een feest en zet hem aan tot het lezen van alles waarin hij letters herkent. Het lezen van de krant werd een dagelijkse gewoonte van hem. Las hij aanvankelijk alleen de voorpagina, nu bladert hij inmiddels de hele krant door. De trots van zijn ouders op Sjaaks snelle ontwikkeling sloeg echter al gauw om in bezorgdheid over hoe hij van alle ellende kan worden afgeschermd. Sjaak wil namelijk weten wat hij leest. Zoekend naar woorden die aansluiten bij Sjaaks belevingswereld hopen zij zijn nieuwsgierigheid nog enigszins te kunnen doseren.
Lees verder De tijdtrap

De Strijd van Arvid

Voorwoord

Waar mensen zijn is strijd. Dat is niet alleen nu zo, het is nooit anders geweest. Wel neemt de heftigheid ervan toe naarmate er meer mensen bij betrokken zijn en de technologie betere en krachtiger wapens voortbrengt.
De krachtigste wapens in een strijd zijn echter de creativiteit en de intelligentie van de strijdende mens, die geleerd heeft rationeel te handelen en daarmee de urgentie die emotie nu eenmaal oproept weet te beteugelen.
Redenen voor een strijd lijken sinds mensenheugenis altijd ondergeschikt geweest te zijn aan het voeren van de strijd zelf. De overwinnaar denkt echter altijd zijn macht en vrijheid daarmee te hebben vergroot. Ook al wordt hij een gevangene van zijn eigen angsten om al wat hij heeft bemachtigd weer kwijt te raken aan anderen.

Het verhaal over Arvid gaat over het met weinig middelen verwijderen van een wrede macht en het herwinnen van vrijheid. Het speelt in een tijd, waarin de technologie voor de strijd nog beperkt was tot zwaarden en stenen en de macht zich genoodzaakt voelde in vrijwillige ballingschap te gaan achter de veilige muren van een burcht.

Tweede publicatie.

Ruud Macco
15 mei 2019

De strijd van Arvid

Die dinsdag in september staat Arvid om vijf uur op. De eerste boodschappers van de dageraad zijn in het oosten net zichtbaar als Arvid huiverend het koude water uit de ketel over zijn handen giet en zijn gezicht ermee dept. Pure angst voor de reactie van Heer Arran heeft zijn nachtrust verdreven. Hoe uitstel van zijn betalingsplicht te moeten vragen, weet hij ondanks al zijn gepieker nog altijd niet. Wekenlang werden zijn gedachten beheerst door de vraag waar hij genoeg geld voor de pacht vandaan zou kunnen halen. Slaapgebrek sloopte zijn goede humeur. Van Arvids aanvankelijke optimisme om een oplossing te vinden is niets meer over. Ja, de prijzen voor groenten gingen door de slechte oogsten weliswaar omhoog, maar de aanhoudende regen zorgde er voor dat Arvid weinig tot niets te verkopen had. Bovendien kon menigeen zich geen verse groenten meer permitteren. Tot overmaat van ramp waren geen van zijn vrienden in staat hem te helpen.
Lees verder De Strijd van Arvid

Fatima

Voorwoord


In ‘Fatima’ is weer een bijzondere rol weggelegd voor de inmiddels 5-jarige Sjaak de Kolck. Alhoewel de dagelijkse gebeurtenissen zo langzamerhand zijn wonderlijke dromen verdringen, blijft het een jongen met een gevoelige natuur. Soms speelt die gevoeligheid hem parten en voelt hij zich intens verdrietig. Desondanks blijft hij openstaan voor het verdriet en de angsten van anderen, waardoor hij hen in veel gevallen troost weet te bieden. Ongemerkt wordt hij er zelf ook sterker van.

Eerdere belevenissen van Sjaak de Kolck zijn te lezen in afleveringen, die op mijn website zijn terug te vinden:

SdK 1 In Goede handen, 13 december 2011
SdK 2 Sjaak’s Nieuwe kans, 3 april 2012
SdK 3 Een nieuw leven, 24 december 2012
SdK 4 Sjaak de Kolck, 26 maart 2013
SdK 5 Sjaak’s moeizame start, 20 december 2013
SdK 6 Sjaak’s prille les, 18 april 2014
SdK 7 Sjaak’s kracht, 16 december 2014
SdK 8 De Verleiding, 25 maart 2015
SdK 9 Het Kerstdiner, 21 december 2015
SdK 10 Bij de les blijven, 25 maart 2016
SdK 11 Meike, 25 december 2016
SdK 12 Cindy, 16 april 2017
SdK 13 Sjaaks ontmoeting, 25 december 2017

Ruud Macco
1 april 2018

Fatima


Als Sjaak uit school komt, is Cindy de eerste die hem uitbundig begroet. Alsof ze niet weet, waar ze al haar energie zo gauw moet laten, springt ze Sjaak al bij de voordeur zowat ondersteboven. Pas daarna gunt ze hem de tijd om zijn moeder en zusje, Meike, te begroeten. Maar een glas thee later lopen Sjaak en Cindy alweer naar hun favoriete speelplek in het park. Vriendjes zijn buiten schooltijd bij Sjaak alleen welkom als ze ook met Cindy willen spelen. En dat gebeurt bijna nooit.
Lees verder Fatima

Sjaaks ontmoeting

Voorwoord


Als er aan de deur geklopt wordt, doe je dan altijd open?

Ja, zullen velen zeggen.

Maar wat betekent dat? En wie haal je binnen de veilige muren van je huis?

Zeker tegenwoordig is het bepaald niet raadzaam om zonder meer gehoor te geven aan die klop op je deur. De verhalen over misbruik van iemands gastvrijheid met soms fatale gevolgen zijn immers aan de orde van de dag. Ondanks de historische woorden van onze premier over zijn streven naar een participatiemaatschappij.

Maar als die voorzichtigheid leidt tot een fase van ontbinding van onze samenleving is er iets wezenlijk mis met onze ontwikkeling. Wanneer en waar en hoe die ontbindingsfactoren zijn ontstaan is minder interessant dan de vraag hoe we dit proces van desintegratie kunnen omkeren.

Helaas kan ik het antwoord daarop ook niet geven. Wel is het duidelijk dat de verbetering net als altijd komt als een kleine kiem waaruit iets moois kan opbloeien, dat op zijn beurt weer vrucht zal gaan dragen.

Hopelijk is onze kleine Sjaak samen met zijn ouders Don en Maja en zijn zus Meike zo’n kiem.

In ‘Sjaaks ontmoeting’ wordt een aantal malen gerefereerd aan eerdere gebeurtenissen in het leven van Sjaak. Deze zijn terug te lezen in de afleveringen, die eerder zijn verschenen:

SdK 1 In Goede handen, 13 december 2011
SdK 2 Sjaak’s Nieuwe kans, 3 april 2012
SdK 3 Een nieuw leven, 24 december 2012
SdK 4 Sjaak de Kolck, 26 maart 2013
SdK 5 Sjaak’s moeizame start, 20 december 2013
SdK 6 Sjaak’s prille les, 18 april 2014
SdK 7 Sjaak’s kracht, 16 december 2014
SdK 8 De Verleiding, 25 maart 2015
SdK 9 Het Kerstdiner, 21 december 2015
SdK 10 Bij de les blijven, 25 maart 2016
SdK 11 Meike, 25 december 2016
SdK 12 Cindy, 16 april 2017

Ruud Macco
25 december 2017

Sjaaks ontmoeting


Als Sjaak uit school komt rennen, ligt Cindy achter de voordeur al een tijd op hem te wachten. Vandaag springt ze hem zelfs met een zwiepende staart op de drempel tegemoet. Sinds Meike er is, mag hij alleen naar huis komen en heeft hij zelfs een eigen sleutel van de voordeur.

‘Mama, Cindy moet nodig. Ik laat haar wel even alleen uit,’ roept Sjaak. Hij grijpt Cindy’s riem, stopt een bal in zijn jaszak en vertrekt weer met Cindy in zijn kielzog.’
Lees verder Sjaaks ontmoeting

Cindy

Voorwoord


Omgeven door liefhebbende mensen, maar je toch eenzaam voelen. Een vaak onbegrepen gevoel, dat zich tegen je zelf kan keren. Het onbegrip daarvoor van anderen werkt als een katalysator dat het gevoel van op je zelf aangewezen zijn nog slechts lijkt te verdiepen. Waar andere mensen je niet kunnen helpen, kunnen dieren die impasse vaak wel doorbreken. Als dat dan gebeurt is het een klein wonder.

Pasen is ook wat dat betreft een heel bijzonder feest. Dood en wedergeboorte liggen dicht bij elkaar. En dat zou ook best wel eens kunnen gelden voor nare gevoelens.

In de serie over Sjaak de Kolck verschenen eerder de volgende episodes:
SdK 1 In Goede handen, 13 december 2011
SdK 2 Sjaak’s Nieuwe kans, 3 april 2012
SdK 3 Een nieuw leven, 24 december 2012
SdK 4 Sjaak de Kolck, 26 maart 2013
SdK 5 Sjaak’s moeizame start, 20 december 2013
SdK 6 Sjaak’s prille les, 18 april 2014
SdK 7 Sjaak’s kracht, 16 december 2014
SdK 8 De Verleiding, 25 maart 2015
SdK 9 Het Kerstdiner, 21 december 2015
SdK 10 Bij de les blijven, 25 maart 2016
SdK 11 Meike, 25 december 2016

Ruud Macco
16 april 2017

Cindy


Op eerste Paasdag doet Sjaak zijn ogen open. Een reden om op te staan kan hij niet bedenken. Net als hij zich wil omdraaien, dringen de eerste zonnestralen onder het gordijn door zijn kamer binnen en vallen hem recht in het gezicht aan. Hij springt zijn bed uit, pakt een auto en smijt die door de kamer. Er vliegt een stuk af. Sjaak pakt de brokken op en houdt ze tegen elkaar. Maar het stuk blijft niet meer aan de auto zitten. Hij begint te jammeren. Zijn lievelingsauto stuk. Dat komt door Meike, denkt hij. Zijn klagelijk gejammer gaat over in boos huilen. Het geluid ervan zwelt aan tot Sjaak al zijn kracht daarvoor heeft gemobiliseerd.
Lees verder Cindy

Meike

Voorwoord


Kinderen zijn zo bijzonder, zo puur. Ongehinderd vloeit de bagage uit hun levenskracht over in hun dagelijkse handelen. Naarmate de tijd vordert zullen zij vooral gaan acteren naar de lessen die zij uit allerlei ervaringen leren. Maar soms sijpelt er nog een waarschuwend woord door tot het nieuwe bewustzijn.

Kerstmis is het feest van het nieuwe leven. De donkerste dagen zijn achter de rug en het verlangen naar het licht steekt de kop weer op. Nog onwetend van hetgeen we zullen gaan meemaken, hopen we allemaal op een stralende toekomst waarin het licht de donkerste gedachten verdrijft.

In deze aflevering van Sjaak de Kolck gaan Sjaak en zijn ouders door deze achtbaan van verdiet, hoop en nieuw geluk.

In de serie over Sjaak de Kolck verschenen eerder de volgende episodes:
SdK 1 In Goede handen, 13 december 2011
SdK 2 Sjaak’s Nieuwe kans, 3 april 2012
SdK 3 Een nieuw leven, 24 december 2012
SdK 4 Sjaak de Kolck, 26 maart 2013
SdK 5 Sjaak’s moeizame start, 20 december 2013
SdK 6 Sjaak’s prille les, 18 april 2014
SdK 7 Sjaak’s kracht, 16 december 2014
SdK 8 De Verleiding, 25 maart 2015
SdK 9 Het Kerstdiner, 21 december 2015
SdK 10 Bij de les blijven, 21 maart 2016

Ruud Macco
25 december 2016

Meike


In een donkere hoek van een verlaten boerenschuur veegt Sjaak alle stroresten op een hoop. Daarop gaat hij liggen wachten op de slaap die nog ver weg is. In zijn hoofd buitelen de belevenissen in wat wel zijn hele leven lijkt te zijn geweest door elkaar. Van zijn eenzaamheid op die witte kamer in het ziekenhuis tot die in de duisternis van deze schuur.
Lees verder Meike

Bij de les blijven

Voorwoord


Dit is de tiende aflevering van het verhaal over de belevingswereld van Sjaak. Wat begon als een kerstverhaal is inmiddels langs diepere gedachten over kerst en pasen uitgegroeid tot een serie, waarin belevenissen van Sjaak de Kolck een afspiegeling zijn van hetgeen iedereen kan overkomen.

Of de lezer de voorvallen als gelukkig of ongelukkig ervaart, hangt vooral af van zijn of haar eigen levenservaringen. De manier waarop Sjaak steeds weer handelt, zet hopelijk aan tot nadenken over de waarden van geluk en ongeluk in het leven. Als die gevoelens absoluut zouden zijn zou tevredenheid binnen ieders bereik liggen of oneindige treurnis ieders deel kunnen zijn. Door die waarden te relativeren aan hetgeen men heeft bereikt, zal het streven naar geluk geen einde kennen net zo min als de pogingen om het ongeluk te vermijden.

In de serie over Sjaak de Kolck verschenen eerder de volgende episodes:
SdK 1 In goede handen, 13 december 2011
SdK 2 Sjaaks nieuwe kans, 3 april 2012
SdK 3 Een nieuw leven, 24 december 2012
SdK 4 Sjaak de Kolck, 26 maart 2013
SdK 5 Sjaaks moeizame start, 20 december 2013
SdK 6 Sjaaks prille les, 18 april 2014
SdK 7 Sjaaks Kracht, 15 december 2014
SdK 8 De Verleiding, 25 maart 2015
SdK 9 Het Kerstdiner, 21 december 2015

Ruud Macco
21 maart 2016

Bij de les blijven


Kwaliteit en toewijding leiden tot een hoge werkdruk. De paradepaardjes voor werkkleding van Shi&Wo en de vrije tijdskleding van Sh&Sh trekken veel klanten. Het kielzog zuigt de outdoor-lijnen van Shi&Go de stijl-kleding van Shi&Pa mee. De dagen blijken veel te kort kort om alle kansen voor groei te benutten. Nieuwe mogelijkheden klimmen achter elkaar vanachter de horizon tevoorschijn. Met elkaar praten lukt slechts tussen de lakens als de vermoeidheid hen dat probeert te beletten. Het is maar goed, dat belangrijke gebeurtenissen niet veel woorden nodig hebben.
Lees verder Bij de les blijven

Het Kerstdiner

Voorwoord


Dit is de negende aflevering van het verhaal over de belevingswereld van Sjaak. Wat begon als een kerstverhaal is inmiddels langs diepere gedachten over kerst en pasen uitgegroeid tot een serie, waarin belevenissen van Sjaak de Kolck een afspiegeling zijn van hetgeen iedereen kan overkomen.

Of de lezer de voorvallen als gelukkig of ongelukkig ervaart, hangt vooral af van zijn of haar eigen levenservaringen. De manier waarop Sjaak steeds weer handelt, zet hopelijk aan tot nadenken over de waarde van geluk en ongeluk in het leven.

In de serie over Sjaak de Kolck verschenen eerder de volgende episodes:
SdK 1 In goede handen, 13 december 2011
SdK 2 Sjaak’s nieuwe kans, 3 april 2012
SdK 3 Een nieuw leven, 24 december 2012
SdK 4 Sjaak de Kolck, 26 maart 2013
SdK 5 Sjaak’s moeizame start, 20 december 2013
SdK 6 Sjaak’s prille les, 18 april 2014
SdK 7 Sjaak’s Kracht, 16 december 2014
SdK 8 De Verleiding, 25 maart 2015

Ruud Macco
21 december 2015

Het Kerstdiner


Don racet de straat in op weg naar huis. Daar remt hij zo hard, dat de fiets onder hem vandaan glijdt en rechtop tegen de muur kwakt. Net op tijd springt hij er af. Zonder zich om de fiets te bekommeren snelt hij naar de voordeur. Hij prutst de sleutel in het slot en gooit de deur open.

‘Ik ben thuihuis,’ roept hij al vanaf de drempel.

‘Dat merk ik,’ zegt Maja die in alle haast de hal in komt.
Lees verder Het Kerstdiner

De Verleiding

Voorwoord


Pasen is het feest van nieuw leven, nieuw elan, nieuwe hoop en de poort naar een nieuwe toekomst. Helaas moeten we die poort ieder jaar opnieuw zien te openen. Steeds weer worden hoopvolle verwachtingen door de realiteit de grond ingeboord in plaats van te worden omgezet in waarden, waarmee het leven van iedereen kan worden veraangenaamd.

Pasen is het feest om na te denken over hoe het anders zou kunnen. Over de waarden waarvoor mensen elkaar het leven moeilijk maken en en vele gevallen zelfs onderbreken. En over de legitimiteit, die ze daarvoor denken te hebben.

In de serie over Sjaak de Kolck verschenen eerder de volgende episodes:

SdK 1 In Goede handen, 13 december 2011
SdK 2 Sjaak’s Nieuwe kans, 3 april 2012
SdK 3 Een nieuw leven, 24 december 2012
SdK 4 Sjaak de Kolck, 26 maart 2013
SdK 5 Sjaak’s moeizame start, 20 december 2013
SdK 6 Sjaak’s prille les, 18 april 2014
SdK 7 Sjaak’s kracht, 16 december 2014

Ruud Macco
25 maart 2015

De verleiding


Na zijn avontuur als zwerver voor één nacht probeert Don de draad van zijn leven weer op te pakken. Om zijn kwijnende handel nieuw leven in te blazen, bestelt hij een nieuwe partij sokken en kousen en leggings in modieuze kleuren. Nieuw voor hem is de verkoop van strakke spijkerbroeken. Met de vrees en hoop, die veel ondernemers niet vreemd is, meldt hij zich weer voor zijn vaste stek op de weekmarkt.
Lees verder De Verleiding