Sjaaks prille les

Voorwoord


Sjaak zal intussen een bekende voor u zijn. Zijn belevenissen overstijgen een eenmalige passage door het materiële leven. Vanaf december 2011 heb ik er tweemaal per jaar verslag van gedaan in de volgende verhalen:

SdK 1 In Goede handen – 13 december 2011
SdK 2 Sjaaks nieuwe kans – 3 april 2012
SdK 3 Een nieuw leven – 24 december 2012
SdK 4 Sjaak de Kolck – 26 maart 2013
SdK 5 Sjaaks moeizame start – 20 december 2013

Nu, april 2014, kunt u lezen over Sjaak’s prille les.

Vanuit de gedachten dat ieder’s leven uiteindelijk moet leiden tot een verrijking van je denken en doen in relatie tot je zelf, tot andere mensen en tot alles wat er om ons heen leeft of zelfs alleen maar aanwezig is, moet ieder mens tot de conclusie komen, dat de resultante van alles wat we doen een constructieve bijdrage aan onze ontwikkeling moet leveren. Sjaak heeft die boodschap voor zijn jonge leven meegekregen. Dat dat moeilijk vol te houden is, heeft hij gemerkt. Maar dat verbinden zoveel leuker kan zijn dan dan scheiden…

Ruud Macco
18 april 2014

Sjaaks prille les


De dag duurt lang. Maja loopt van de bank naar het raam en weer terug. Ze pakt een boek en legt het weer weg.

Zou hij nog boos zijn? Hij is vast boos op me. Gedachten, die knellen in haar hoofd.

Ze brengt Sjaak naar bed voor zijn ochtendslaapje en zingt een liedje. Als Sjaak huilt, haalt ze hem weer op, geeft hem eten, verschoont zijn broek, speelt met hem en legt hem weer op bed, waarna het ritme onverstoorbaar verder gaat: kijken hoe laat het is, lopen naar het raam en weer terug naar de bank. Als ze Sjaak hoort brabbelen in zijn bedje haalt ze hem weer op, verschoont zijn luier en neemt hem weer mee naar beneden.
Lees verder Sjaaks prille les

Sjaaks moeizame start

Voorwoord


Inmiddels kent u Sjaak al een beetje. Met een leven als dat van vele anderen lijkt er ogenschijnlijk niets bijzonders aan hem. Maar niets is minder waar. Met name in de Kersttijd en ook in de Paastijd staan we stil bij de dood en de geboorte.

Sjaak’s geest heeft het meegemaakt. Vaak is het goed als een mens zich van veel zaken niet bewust is en met een schone lei kan beginnen. Soms kan het veel narigheid voorkomen.

Met deze geschiedenis uit het leven van Sjaak sta ik stil bij een mogelijke levenservaring van mensen over leven en dood heen. Liefde en warmte, die passen bij de ideale kerstgedachten, spelen hierbij uiteraard een grote rol.

In ‘Sjaaks moeizame start’ wordt een aantal malen gerefereerd aan eerdere gebeurtenissen in het leven van Sjaak. Deze zijn terug te lezen in de afleveringen, die eerder zijn verschenen:

SdK 1 In goede handen – 13 december 2011
SdK 2 Sjaaks nieuwe kans – 3 april 2012
SdK 3 Een nieuw leven – 24 december 2012
SdK 4 Sjaak de Kolck – 26 maart 2013

Ruud Macco
25 december 2013

Sjaak’s moeizame start


Het nieuwe leven zuigt Sjaak steeds meer in haar domein. Nieuwe indrukken verdringen de herinneringen aan zijn vorige leven, waar hij als zwerver uitstapte. Ook Erik en Cindy, zijn gidsen voor dit leven, nemen steeds meer de gedaanten aan van schimmen die in het geweld van het nieuwe leren steeds meer op de achtergrond raken.
Lees verder Sjaaks moeizame start

Sjaak de Kolck

Voorwoord


Stel, dat je met een bepaald doel als mens wordt geboren. En dat dat doel mede bepaald is door hetgeen je in een vorig leven hebt meegemaakt of niet hebt meegemaakt.

Een dergelijke situatie is voor de meeste mensen ondenkbaar, aangezien zij zich niets van een dergelijke historie kunnen herinneren. Het is zelfs moeilijk om herinneringen aan de eerste drie levensjaren vast te houden. Niemand twijfelt echter aan het bestaan van die eerste levensjaren ook al weet men zich er niets meer van te herinneren.

Net zo min als van de historie van een ziel voor de geboorte.

Als die historie tevens de basis is voor het huidige leven, heb ik me afgevraagd hoe de relevante kennis daarover zou kunnen doordringen in iemand’s bewuste denken en doen.

Sjaak is zo’n ziel met een prenatale historie. U herinnert zich misschien nog wel, dat Sjaak een dag voor kerstmis 2012 is geboren als zoon van Don en Maja de Kolck. Ook hebt u kunnen lezen, dat Sjaak een opdracht heeft meegekregen voor zijn nieuwe leven.

Alhoewel het vervullen van die opdracht erg belangrijk is, is het echter niet zo gemakkelijk om daar continue van doordrongen te zijn.

In ‘Sjaak de Kolck’ wordt een aantal malen gerefereerd aan eerdere gebeurtenissen in het leven van Sjaak. Deze zijn terug te lezen in de afleveringen, die eerder zijn verschenen:

SdK 1 In goede handen – 13 december 2011
SdK 2 Sjaaks nieuwe kans – 3 april 2012
SdK 3 Een nieuw leven – 24 december 2012

Ruud Macco
26 maart 2013

Sjaak de Kolck


Nog niet in het besef van tijd en ruimte voelt Sjaak toch de toenemende beperking van zijn bewegingsvrijheid. In zijn worsteling wordt hij aan alle kanten tegengewerkt.

‘Weg,’ denkt hij. ‘Ik moet hier weg.’

Sjaak heeft geen ander keuze dan zich door zijn knellende omgeving te laten leiden. Als de druk op zijn hoofd aan alle kanten toeneemt, knijpt hij zijn ogen stijf dicht.
Lees verder Sjaak de Kolck

Een nieuw leven

Voorwoord


Rond de kerstdagen een jaar geleden heeft u in het verhaal ‘In goede handen’ kennis kunnen maken met de zwerver Sjaak en getuige kunnen zijn van diens overlijden en zijn overgang naar het hiernamaals. Rond de paasdagen dit jaar, dat was in april, heeft u in het verhaal ‘Sjaaks nieuwe kans’ kunnen lezen, dat Sjaak zijn levenslessen niet helemaal volgens het afgesproken programma heeft geleerd en dat hij een herkansing krijgt om aanvullende levenslessen te volgen teneinde zijn levensfase goed te kunnen afsluiten.

Toen ook werd het besluit genomen om Sjaak terug te laten keren naar een nieuw leven op aarde. Zijn ouders, Don en Maja, waren al uitgezocht. Rond de paasdagen was Maja net zwanger van haar eerste kindje.

In ‘Een nieuw leven’ wordt een aantal malen gerefereerd aan eerdere gebeurtenissen in het leven van Sjaak. Deze zijn terug te lezen in de afleveringen, die eerder zijn verschenen:

SdK 1 In goede handen – 13 december 2011
SdK 2 Sjaaks nieuwe kans – 3 april 2012

Ruud Macco
24 december 2012

Een nieuw leven


Op de grens van leven en dood speelt zich de rechtvaardige doch strenge toelatingsselectie af voor Sjaak. Ondanks zijn harde leven als zwerver heeft Sjaak zich toch niet helemaal kunnen kwalificeren als volwaardige ziel op het derde niveau. Zijn hoofdgeleidegids heeft hem daarom heengezonden met de opdracht om met de zielen van zijn voormalige slachtoffers als nieuwe geleidegidsen aanvullende lessen te ontwikkelen voor een nieuw leven op het derde niveau.
Lees verder Een nieuw leven

Sjaaks nieuwe kans

Voorwoord


‘Sjaaks nieuwe kans’ verhaalt over de start van een nieuw leven. Een reïncarnatie van een onsterfelijke ziel in een kind, waarmee de ziel zijn ooit zelfgekozen levenslessen moet zien af te ronden.
Dit tweede verhaal over Sjaak is een vervolg op het eerste deel: ‘SdK 1 In goede handen’, dat eveneens op mijn website is verschenen.

Ruud Macco
8 april 2012

Sjaaks nieuwe kans


‘Welkom thuis, Sjaak,’ zegt zijn moeder als hij eindelijk uit de tunnel komt en hem aan haar borst kan drukken.

Zo ellendig als hij zich voelde in die stoel onder die trap van het huis, waar ze hem meer dood dan levend hadden binnengebracht, zo goed voelt hij zich nu. Voor het eerst sinds lange tijd voelt Sjaak weer de warme deken van geborgenheid. Al was zijn laatste leven als mens lang zo slecht nog niet begonnen.
Lees verder Sjaaks nieuwe kans

In goede handen

Voorwoord


Geïnspireerd door de tekening van een stoel onder de trap van Elly Persoon uit Monster kwam dit verhaal over de zwerver Sjaak tot stand. De achterliggende gedachte is dat ieder mens moet proberen zijn eigen levenslessen te leren in de tijd die ligt tussen de wieg en het graf.

Maar of dat altijd zal lukken is nog maar de vraag, die bij de eindafrekening onherroepelijk zal worden gesteld.

Ruud Macco
13 december 2011

In goede handen


Ziek van de drank, ziek van het bedorven eten, ziek van de ruzie om een slaapplek, ziek van de wereld en ziek van mezelf. Turend naar de stenen om mijn voet voor de volgende stap op neer te zetten, loop ik mijn weg. Waar ik vandaan kom is al geschiedenis, waar ik heen ga is nog toekomst. Ik leef nog slechts in het Nù.
Lees verder In goede handen