Sjaaks moeizame start

Voorwoord


Inmiddels kent u Sjaak al een beetje. Met een leven als dat van vele anderen lijkt er ogenschijnlijk niets bijzonders aan hem. Maar niets is minder waar. Met name in de Kersttijd en ook in de Paastijd staan we stil bij de dood en de geboorte.

Sjaak’s geest heeft het meegemaakt. Vaak is het goed als een mens zich van veel zaken niet bewust is en met een schone lei kan beginnen. Soms kan het veel narigheid voorkomen.

Met deze geschiedenis uit het leven van Sjaak sta ik stil bij een mogelijke levenservaring van mensen over leven en dood heen. Liefde en warmte, die passen bij de ideale kerstgedachten, spelen hierbij uiteraard een grote rol.

In ‘Sjaaks moeizame start’ wordt een aantal malen gerefereerd aan eerdere gebeurtenissen in het leven van Sjaak. Deze zijn terug te lezen in de afleveringen, die eerder zijn verschenen:

SdK 1 In goede handen – 13 december 2011
SdK 2 Sjaaks nieuwe kans – 3 april 2012
SdK 3 Een nieuw leven – 24 december 2012
SdK 4 Sjaak de Kolck – 26 maart 2013

Ruud Macco
25 december 2013

Sjaak’s moeizame start


Het nieuwe leven zuigt Sjaak steeds meer in haar domein. Nieuwe indrukken verdringen de herinneringen aan zijn vorige leven, waar hij als zwerver uitstapte. Ook Erik en Cindy, zijn gidsen voor dit leven, nemen steeds meer de gedaanten aan van schimmen die in het geweld van het nieuwe leren steeds meer op de achtergrond raken.
Lees verder Sjaaks moeizame start

Sjaak de Kolck

Voorwoord


Stel, dat je met een bepaald doel als mens wordt geboren. En dat dat doel mede bepaald is door hetgeen je in een vorig leven hebt meegemaakt of niet hebt meegemaakt.

Een dergelijke situatie is voor de meeste mensen ondenkbaar, aangezien zij zich niets van een dergelijke historie kunnen herinneren. Het is zelfs moeilijk om herinneringen aan de eerste drie levensjaren vast te houden. Niemand twijfelt echter aan het bestaan van die eerste levensjaren ook al weet men zich er niets meer van te herinneren.

Net zo min als van de historie van een ziel voor de geboorte.

Als die historie tevens de basis is voor het huidige leven, heb ik me afgevraagd hoe de relevante kennis daarover zou kunnen doordringen in iemand’s bewuste denken en doen.

Sjaak is zo’n ziel met een prenatale historie. U herinnert zich misschien nog wel, dat Sjaak een dag voor kerstmis 2012 is geboren als zoon van Don en Maja de Kolck. Ook hebt u kunnen lezen, dat Sjaak een opdracht heeft meegekregen voor zijn nieuwe leven.

Alhoewel het vervullen van die opdracht erg belangrijk is, is het echter niet zo gemakkelijk om daar continue van doordrongen te zijn.

In ‘Sjaak de Kolck’ wordt een aantal malen gerefereerd aan eerdere gebeurtenissen in het leven van Sjaak. Deze zijn terug te lezen in de afleveringen, die eerder zijn verschenen:

SdK 1 In goede handen – 13 december 2011
SdK 2 Sjaaks nieuwe kans – 3 april 2012
SdK 3 Een nieuw leven – 24 december 2012

Ruud Macco
26 maart 2013

Sjaak de Kolck


Nog niet in het besef van tijd en ruimte voelt Sjaak toch de toenemende beperking van zijn bewegingsvrijheid. In zijn worsteling wordt hij aan alle kanten tegengewerkt.

‘Weg,’ denkt hij. ‘Ik moet hier weg.’

Sjaak heeft geen ander keuze dan zich door zijn knellende omgeving te laten leiden. Als de druk op zijn hoofd aan alle kanten toeneemt, knijpt hij zijn ogen stijf dicht.
Lees verder Sjaak de Kolck

Een nieuw leven

Voorwoord


Rond de kerstdagen een jaar geleden heeft u in het verhaal ‘In goede handen’ kennis kunnen maken met de zwerver Sjaak en getuige kunnen zijn van diens overlijden en zijn overgang naar het hiernamaals. Rond de paasdagen dit jaar, dat was in april, heeft u in het verhaal ‘Sjaaks nieuwe kans’ kunnen lezen, dat Sjaak zijn levenslessen niet helemaal volgens het afgesproken programma heeft geleerd en dat hij een herkansing krijgt om aanvullende levenslessen te volgen teneinde zijn levensfase goed te kunnen afsluiten.

Toen ook werd het besluit genomen om Sjaak terug te laten keren naar een nieuw leven op aarde. Zijn ouders, Don en Maja, waren al uitgezocht. Rond de paasdagen was Maja net zwanger van haar eerste kindje.

In ‘Een nieuw leven’ wordt een aantal malen gerefereerd aan eerdere gebeurtenissen in het leven van Sjaak. Deze zijn terug te lezen in de afleveringen, die eerder zijn verschenen:

SdK 1 In goede handen – 13 december 2011
SdK 2 Sjaaks nieuwe kans – 3 april 2012

Ruud Macco
24 december 2012

Een nieuw leven


Op de grens van leven en dood speelt zich de rechtvaardige doch strenge toelatingsselectie af voor Sjaak. Ondanks zijn harde leven als zwerver heeft Sjaak zich toch niet helemaal kunnen kwalificeren als volwaardige ziel op het derde niveau. Zijn hoofdgeleidegids heeft hem daarom heengezonden met de opdracht om met de zielen van zijn voormalige slachtoffers als nieuwe geleidegidsen aanvullende lessen te ontwikkelen voor een nieuw leven op het derde niveau.
Lees verder Een nieuw leven

Laura

Op een mooie avond in oktober zit ik in Rio de Janeiro met een klant van ons bedrijf in een restaurant te eten. De serveerster lijkt erg haar best te doen om het ons naar de zin te maken. Een knappe meid. Inmiddels twee weken van huis koester ik me in haar belangstelling. De Braziliaanse Cabernet Sauvignon wakkert mijn verlangen tot ongekende hoogte aan.

Dat heeft ze al snel in de gaten, want ze daagt vooral mij uit en laat mijn tafelgenoot met rust.

‘Mooie meid, hè’, zegt hij met een vette knipoog. ‘Kijk maar uit.’

Na het diner zet mijn klant me voor mijn hotel af. Nadat ik mijn koffer op mijn kamer heb gezet en wat gemakkelijks heb aangetrokken, besluit ik nog wat te drinken in de hotelbar. Ik pak de lift weer naar beneden, gris een krant mee uit de lobby en laat me in een van de lounge banken zakken.

Plotseling zit zij naast me.

Lees verder Laura

Bosslag

Voorwoord


2012:
Bosslag gaat over het leven van bomen. Het begrip dat bomen levende wezens zijn met een zeker intelligentie niveau probeer ik in dit korte verhaal gestalte te geven. Alhoewel zij mensen veruit kunnen overleven en er bomen zijn van zelfs duizend jaar en ouder moeten ook zij strijd leveren om die hoge leeftijden te kunnen bereiken.

Een van de grote vijanden is de wind, waartegen zij zich individueel en gezamenlijk als bos proberen te beschermen met een stevig wortelstelsel en de bladvorming pas na het stormseizoen te beginnen. Desondanks …

29 mei 2012
Ruud Macco

2018:
Bij de herinrichting van mijn website bleek nieuw wetenschappelijk onderzoek over het leven van bomen beschikbaar gekomen te zijn.

Jaren na het verschijnen van mijn verhaal heeft de Diuitse houtvesterPeter Wholleben in 2015 de complexiteit van het bestaan van bomen voor een groot deel ontrafelt en beschreven in zijn boek: Das geheime Leben der Bäume.

De Nederlandse vertaling ervan verscheen in 2016 onder de titel:

‘Het verborgen leven van bomen’

Isbn 978 94 005 0732 6

Uitgeverij: A.W. Bruna Uitgevers B.V. Amsterdam

28 maart 2018
Ruud Macco

Bosslag


‘Houd je goed vast,’ zegt een oude en wijze boom tegen de anderen. ‘Het gaat nog harder waaien.’

‘Laten we onze takken in elkaar slaan,’ zegt een andere boom. ‘Ik ben bang, dat mijn wortels niet genoeg houvast hebben in de sompige grond.’

Eensgezind zwiepen alle bomen hun kruinen heen en weer in een poging de orkaan van zich af te slaan.

‘Hee, ukkie, niet bang zijn. Houd je maar goed vast aan onze stammen. Wij kunnen wel tegen een stootje, zeggen de grote bomen tegen een jong eikje.

Eimer is nog geen vijf jaar oud en heeft nog nooit zo’n boze wind meegemaakt.
Hij verschanst zich angstig tussen zijn familieleden. Trillend als een riet slaat hij zijn takjes steeds weer voor de ogen, bang dat er wat in waait.
Lees verder Bosslag

Koning Angst en zijn vazal Boos

‘Het wordt tijd, dat we die mensen weer eens laten zien wie de baas is mijn beste Boos,’ zegt Koning Angst op een dag tegen zijn vazal.

‘Jaaaa,’ buldert Boos opgetogen en wrijft zich vergenoegd in de handen. Als een klein kind springt hij op en begint rondjes te lopen in de zaal, waar hij met de koning al zo lang alleen gezeten heeft. ‘Wanneer beginnen we en waarmee?’

Mensen zijn al eeuwen vertrouwd met het werk van Koning Angst en zijn vazal Boos. Toch vrezen we hen tot op de dag van vandaag nog steeds. Veel mensen hopen, dat de Koning wat milder geworden zal zijn. Tenslotte heeft hij al lang niet van zich laten horen.

‘Je mag hopen, dat we die twee hier voorlopig niet zien,’ zegt Rinus tegen zijn kleinkinderen. ‘Of anders, dat ze net zo zullen zijn geworden als de vertrouwde strijders tegen het kwaad, Don Quichotte en zijn schildknaap Sancho Pancha. Dan kun je ze tenminste zien en horen als ze opduiken.’

“Kan je dan ook zo om ze lachen net als om Don Quichotte, opa?’

Lees verder Koning Angst en zijn vazal Boos

Sjaaks nieuwe kans

Voorwoord


‘Sjaaks nieuwe kans’ verhaalt over de start van een nieuw leven. Een reïncarnatie van een onsterfelijke ziel in een kind, waarmee de ziel zijn ooit zelfgekozen levenslessen moet zien af te ronden.
Dit tweede verhaal over Sjaak is een vervolg op het eerste deel: ‘SdK 1 In goede handen’, dat eveneens op mijn website is verschenen.

Ruud Macco
8 april 2012

Sjaaks nieuwe kans


‘Welkom thuis, Sjaak,’ zegt zijn moeder als hij eindelijk uit de tunnel komt en hem aan haar borst kan drukken.

Zo ellendig als hij zich voelde in die stoel onder die trap van het huis, waar ze hem meer dood dan levend hadden binnengebracht, zo goed voelt hij zich nu. Voor het eerst sinds lange tijd voelt Sjaak weer de warme deken van geborgenheid. Al was zijn laatste leven als mens lang zo slecht nog niet begonnen.
Lees verder Sjaaks nieuwe kans

In goede handen

Voorwoord


Geïnspireerd door de tekening van een stoel onder de trap van Elly Persoon uit Monster kwam dit verhaal over de zwerver Sjaak tot stand. De achterliggende gedachte is dat ieder mens moet proberen zijn eigen levenslessen te leren in de tijd die ligt tussen de wieg en het graf.

Maar of dat altijd zal lukken is nog maar de vraag, die bij de eindafrekening onherroepelijk zal worden gesteld.

Ruud Macco
13 december 2011

In goede handen


Ziek van de drank, ziek van het bedorven eten, ziek van de ruzie om een slaapplek, ziek van de wereld en ziek van mezelf. Turend naar de stenen om mijn voet voor de volgende stap op neer te zetten, loop ik mijn weg. Waar ik vandaan kom is al geschiedenis, waar ik heen ga is nog toekomst. Ik leef nog slechts in het Nù.
Lees verder In goede handen